Прозорість та інформаційна відкритість закладу осв
1 Стратегія НВК 19 2021-2026
2 Стаття 30 Закону України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145
3 Статут НВК №19
4 Правила для учасників освітнього процесу
5 Рішення про атестацію закладу освіти
6 Структура та органи управління закладу освіти
7 Ліцензії на провадження освітньої діяльності.
8 Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
9 Територiя обслуговування
10 Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти
11 Ліцензійний обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
12 Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення
13 Мова освітнього процесу українська
14 Про результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 5-го класу
15 Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти
16 Звіт директора НВК №19 Верхової І.С., про діяльність та реалізацію Стратегії розвитку закладу (2021-2022 навчальний рік)
17 Звіти про витрачені кошти піклувальної ради, бюджетні та спонсорські надходження
18 Результати моніторингу якості освіти
19 Правила і процедури оцінювання здобувачів освіти
20 Система та механізми забезпечення академічної доброчесності
21 Правила і процедури оцінювання діяльності керівних працівників
22 Правила поведінки здобувачів освіти в освітньому закладі
23 Правила і процедури оцінювання діяльності педпрацівників
24 ПЛАН заходів протидії та запобіганню проявів булінгу
25 Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти, порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).
26 Правила прийому до закладу
27 Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
28 Про ліцензування навчальних закладів області
29 Дослідно-експериментальна робота
30 Положення про внутрiшню систему забезпечення якостi освiти
 
Как создать школьный сайт.